מדריך להתקנת תוכנת מס"ב

 

המדריך הבא יסייע בהתקנה של תוכנת מס"ב, מערכת העברת כספים, הקפדה על ביצוע ההנחיות לפי הסדר תבטיח עבודה תקינה עם המערכת.
ההתקנה קלה ופשוטה וכוללת 4 שלבים:

1.      התקנה ראשונית.

2.      התקנת מנהלי התקן לאמצעי החתימה MINIKEY/(מיניקי).

3.      הסרת קובץ PUBKEY.

4.      הגדרת אמצעי חתימה MINIKEY/(מיניקי).

בסיום ההתקנה ניתן יהיה לבצע העברות קבצים בהתאם לסוג השירות אותו הזמנתם (חיובים או זיכויים שונים).

 

לפני תחילת התקנת התכנה חשוב לוודא:

É      הכנסת תקליטור ההתקנה לכונן במחשב בו תתבצע העברת הקבצים.

É      למחשב לא מחובר MINIKEY/(מיניקי) מכל סוג.

É      תהליך ההתקנה והעבודה עם התוכנה מחייב הרשאות ניהול מקומי למשתמש.

É      יש לוודא כי השפה העברית מוגדרת כאחת מהשפות במחשב ובמקלדת.

É      יש לוודא חיבור מדפסת למחשב.

 

ההתקנה חייבת להתבצע מהמחשב בו נמצא הCD, התקנות בשליטה מרחוק עלולות לגרום לתקלות בהפעלת התוכנה.

 

התקנה ראשונית

1.      לאחר הכנסת התקליטור לכונן התקליטורים
יש לפתוח את חלונית 
  "מחשב/COMPUTER"  וללחוץ על צלמית כונן התקליטורים.2.      בחלון שנפתח יש ללחוץ על קובץ "SETUP".3.      בחלון האזהרה, לאחר סגירת כל התכניות, יש ללחוץ על "הבא". 

4.      בחלון אשף ההתקנה יש ללחוץ על "הבא".

 

5.      ההתקנה הראשונית תתחיל.

 

6.      במסך שיופיע יש ללחוץ "סיום".

 

7.      ההתקנה הראשונית הסתיימה ומיד תתחיל התקנת אמצעי החתימה.


 

התקנת מנהל התקן של אמצעי החתימה (MINIKEY/(מיניקי))

1.      בחלון אשף ההתקנה יש ללחוץ על "התחל התקנה".2.      בחלון רישיון שימוש שנפתח יש לסמן את "אני מקבל את תנאי הסכם השימוש בתוכנה".וללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה".
3.      לאחר שאשף ההתקנה יוודא המצאות מידע חיוני להמשך תהליך ההתקנה
יופיע המסך הבא בו יש ללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה".
4.      בסיום ההתקנה יש ללחוץ על "לחץ לסיום ההתקנה".5.      על שולחן העבודה תופיע צלמית התוכנה כמופיע בתמונה.
6.      הקשה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר תפתח את התוכנה.
בחלון הראשי של התוכנה ימצאו כל כפתורי ההפעלה, מספר מוסד משדר וסוג הלקוח.


 

הסרת קובץ PUBKEY

 

1.      יש ללחוץ על המקש הימני של העכבר על קיצור הדרך לתוכנת מס"ב
וללחוץ על "מאפיינים".

2.      במסך המאפיינים שנפתח יש ללחוץ על "פתח מיקום קובץ".
3.      בתיקיית BCCLTD שנפתחה יש למחוק את הקובץ "Pubkey.msv".4.      לאחר מחיקת הקובץ יש לסגור את חלון תיקיית BCCLTD.

 

 

הגדרת אמצעי חתימה MINIKEY/(מיניקי)

 

לצורך ביצוע החתימה הדיגיטאלית עם הMINIKEY/(מיניקי) שקיבלת ממס"ב יש צורך בביצוע הפעולות הבאות –

(פעולות אלו יתבצעו כש
MINIKEY/(מיניקי) אחד בלבד של מס"ב  מחובר למחשב, יש לוודא שאין אמצעי חתימה אחרים שמחוברים למחשב)

1.      יש ללחוץ הקשה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר על צלמית התוכנה.2.      בחלון הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "שינוי סיסמא".3.      בחלונית שינוי סיסמא יש ללחוץ על "אישור".


 

4.      בשלב זה חשוב לוודא שהMINIKEY/(מיניקי) מחובר למחשב ובחלונית שתופיע יש ללחוץ על "אישור".5.      בחלונית פרטי משתמש יש לוודא נכונות של השם ותעודת הזהות שבכותרת,  להקליד111111 בשורה הראשונה,

בשתי השורות הבאות יש להקליד סיסמא חדשה ולסיום יש ללחוץ על "אישור".

(יש לשים לב! סיסמא שתשכח תחייב הגדרת MINIKEY/(מיניקי) מחדש כולל משלוח הטפסים החתומים!)6.      בחלונית האישור שמופיע יש ללחוץ על "אישור". 

7.      במסך הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "כרטיס חתימה".8.      בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "יצירת מפתח פרטי וציבורי".9.      בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".10.  במסך המשתמש יש להקליד את סיסמת הMINIKEY/(מיניקי) שנקבעה בסעיף 5.11.  פעולת יצירת המפתח הציבורי תתחיל עם הקשה על "אישור".12.  בסיום הפעולה יש ללחוץ על "אישור".
13.  בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "שידור מפתח ציבורי למס"ב".14.  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".15.  חלון "שידור למס"ב" יפתח והשידור יתחיל, בסיומו יש ללחוץ על "יציאה". 

16.  בחלונית יצירת מפתח ציבורי יש ללחוץ על "אישור".17.  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ שוב על "אישור".
18.  ובחלונית ההדפסה יש לאשר את ההדפסה.
19.  את המכתב יש להחתים ע"י מורשי החתימה כדין וחותמות החברה /חברות ולשלוח בפקס ובדואר את מסמך המקור.

20.  לאחר אישור המפתח הציבורי ע"י מחלקת שירות לקוחות תתאפשר עבודה עם הMINIKEY/(מיניקי).

 להורדת המדריך יש ללחוץ כאן.מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849