WIN10
בהתקנת WINDOWS 10  דפדפן ברירת במחדל הינו EDGE  שאינו מאפשר התקנות ועבודה עם שירותי מס"ב, בכדי לאפשר עבודה תקינה כבעבר יש לפתוח את דפדפן הIE - 
 
 
 
 
 
 
 


מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849