לבחירה יש ללחוץ על הקישור המתאים
 
אתר התשלומים
 1. כניסה ראשונית לאתר התשלומים - משתמשי דפדפן Explorer (אקספלורר)
  המדריך נועד לסייע בהתקנת תוספים והתקני מערכת שיאפשרו פעילות עם אתר התשלומים של מס"ב.
 2. כניסה ראשונית לאתר התשלומים - משתמשי דפדפן Chrome (כרום)
  המדריך נועד לסייע בהתקנת תוספים והתקני מערכת שיאפשרו פעילות עם אתר התשלומים של מס"ב.
 3. לשינוי מורשה חתימה (העברת מיני טוקן בין מורשי חתימה)
  המדריך נועד לסייע בהגדרה / פירמוט של אמצעי החתימה (מיני טוקן) של מס"ב
  .
 4. הגדרת / פירמוט אמצעי חתימה באתר התשלומים בשל שיכחת סיסמא
  המדריך נועד לסייע בהגדרה / פירמוט של אמצעי החתימה (מיני טוקן) של מס"ב, עקב שיכחת סיסמא
  .
 5. הוספת האתר לסביבת אתרים מהימנים
  המדריך זה נותן מענה למצב זה ע"י הוספת כתובת אתר התשלומים של מס"ב לסביבת האתרים המהימנים.
 6. הדפסת מפתח ציבורי מאתר התשלומים
  המדריך נועד לסייע ללקוח המעוניין להדפיס את המפתח הציבורי לצורך שליחתו למס"ב.
 
תוכנת מס"ב

מדריכי משתמש להתקנה והגדרות ראשוניות בתכנת מס"ב :
 1. התקנת תוכנת מס"ב
  המדריך נועד לסייע בהתקנה של תוכנת מס"ב, מערכת העברת כספים.
 2. הגדרת אמצעי חתימה בתוכנת מס"ב
  המדריך נועד לסייע בהגדרה של אמצעי החתימה (מיני טוקן) של מס"ב
  .
 3. הדפסת מפתח ציבורי למשתמש קיים בתוכנת מס"ב
  המדריך נועד לסייע ללקוח המעוניין להדפיס את המפתח הציבורי לצורך שליחתו למס"ב.
 
מדריכי משתמש לשינוי פרמטרים בתכנת מס"ב :
 1. שינוי מספר חותמים בתוכנה
 2. שינוי סוג לקוח בתוכנה
 3. הוספת קוד מוסד בתוכנה
 
מדריכי משתמש לתקלות בעת שימוש בתכנת מס"ב :
 1. פתרון בעיה בניסיון בשידור בתוכנת מסב – PUBKEY
  המדריך נועד לפתור בעיה בניסיון שידור קובץ למס"ב.
 2. פתרון "אורך מסלול צ"ל לא יותר מ-34 תווים"
  המדריך זה נועד לפתרון הודעת שגיאה שמופיעה בניסיון להוסיף קובץ למערכת מס"ב.
 


מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849