שעות פעילות בפסח
 
שעות פעילות בימי חול המועד פסח:

 
 
השעה 12.00  הינה המועד האחרון שבו נקבל הוראות לביצוע תשלום משכורות ,זיכויים אחרים וזיכוי עמיתים בקופות גמל וקרנות השתלמות  ליום ערך של אותו יום עסקים וגם תבוצענה באותו  יום עסקים. הוראות לאותו יום עסקים שתתקבלנה לאחר השעה 12:00 תבוצענה ביום העסקים הבא ותרשמנה עם ערך יום העסקים הבא.
 

השעה 12.00  הינה המועד האחרון שבו נקבל הוראות לביצוע  גביית חיובים עפ"י הרשאה   ליום ערך של אותו יום עסקים וגם תבוצענה באותו  יום עסקים. הוראות לאותו יום עסקים שתתקבלנה לאחר השעה 12:00 תבוצענה ביום העסקים הבא ותרשמנה עם ערך יום העסקים הבא.
 
 
מענה טלפוני וקבלת קהל:

 
 8:30 - 12:00
 


מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849