מדריך להגדרת אמצעי חתימה בתוכנת מס"ב

המדריך הבא יסייע בהגדרה של אמצעי החתימה (MINIKEY/(מיניקי)) של מס"ב, הקפדה על ביצוע ההנחיות לפי הסדר תבטיח עבודה תקינה עם המערכת.

לפני תחילת התקנת התכנה חשוב לוודא:

É      למחשב לא מחובר אמצעי חתימה נוסף מכל סוג, פעולות אלו יתבצעו כשMINIKEY/(מיניקי) אחד בלבד של מס"ב  מחובר למחשב, יש לוודא שאין אמצעי חתימה אחרים שמחוברים למחשב

É      יש לוודא חיבור מדפסת למחשב.

התקנות בשליטה מרחוק עלולות לגרום לתקלות בהפעלת התוכנה.


 

1.      יש ללחוץ הקשה כפולה על הכפתור השמאלי של העכבר על צלמית התוכנה.2.      בחלון הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "שינוי סיסמא".3.      בחלונית שינוי סיסמא יש ללחוץ על "אישור".4.      בשלב זה חשוב לוודא שהMINIKEY/(מיניקי) מחובר למחשב ובחלונית שתופיע יש ללחוץ על "אישור".5.      בחלונית פרטי משתמש יש לוודא נכונות של השם ותעודת הזהות שבכותרת, ולהקליד111111 בשורה הראשונה,
בשתי השורות הבאות יש להקליד סיסמא חדשה ולסיום יש ללחוץ על "אישור".
(יש לשים לב! סיסמא שתשכח תחייב הגדרת MINIKEY/(מיניקי) מחדש כולל משלוח הטפסים החתומים!)6.      בחלונית האישור שמופיע יש ללחוץ על "אישור". 

7.      במסך הראשי של התוכנה יש ללחוץ על "כרטיס חתימה".8.      בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "יצירת מפתח פרטי וציבורי".9.      בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".
10.  במסך המשתמש יש להקליד את סיסמת הMINIKEY/(מיניקי) שנקבעה בסעיף 5.11.  פעולת יצירת המפתח הציבורי תתחיל עם הקשה על "אישור".12.  בסיום הפעולה יש ללחוץ על "אישור".
13.  בחלון "הוספת כרטיס חדש" יש ללחוץ על "שידור מפתח ציבורי למס"ב".14.  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ על "אישור".15.  חלון "שידור למס"ב" יופיע והשידור יתחיל, בסיומו יש ללחוץ על "יציאה". 

16.  בחלונית יצירת מפתח ציבורי יש ללחוץ על "אישור".17.  בחלונית כרטיס חתימה יש ללחוץ שוב על "אישור".
18.  ובחלונית ההדפסה יש לאשר את ההדפסה.
19.  את המכתב יש להחתים ע"י מורשי החתימה כדין וחותמות החברה /חברות ולשלוח בפקס ובדואר את מסמך המקור.

20.  לאחר אישור המפתח הציבורי ע"י מחלקת שירות לקוחות תתאפשר עבודה עם הMINIKEY/(מיניקי).

 להורדת המדריך יש ללחוץ כאן.מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849