מדריך לכניסה ראשונית לאתר התשלומים

 

המדריך נועד לסייע בהתקנת תוספים והתקני מערכת שיאפשרו פעילות עם אתר התשלומים של מס"ב.

הקפדה על ביצוע ההנחיות לפי הסדר תבטיח עבודה תקינה עם המערכת.


ההתקנה קלה ופשוטה וכוללת 4 שלבים:

1.      כניסה ראשונה לאתר התשלומים.

2.      הוספת האתר לסביבת אתרים מהימנים.

3.      התקנת מנהל התקן (דרייבר) של אמצעי החתימה.

4.      הגדרת אמצעי חתימה (MINIKEY/(מיניקי)).

בסיום התהליך ניתן יהיה לבצע העברות קבצי שכר, גמל, תשלומים לספקים ותשלומים שונים.

 

לפני תחילת העבודה חשוב לוודא:

É      דרישות המערכת להתקנה / עבודה באתר התשלומים של מס"ב -

           מחשב PC עם גישה לאינטרנט

           מערכת הפעלה  WIN 7 ומעלה

           דפדפנים אפשריים : Explorer 10 ומעלה או Chrome

           קובץ בהתאם למבנה מס"ב

           אמצעי חתימה אלקטרוני למורשה חתימה בארגון (MiniKey)

           אישורי אבטחה למשתמש (הגדרת המשתמש כ"מנהל מקומי" במחשב)

É      למחשב לא מחובר אמצעי חתימה Minikey/(מיניקי) מכל סוג.

É      תהליך ההתקנה והעבודה באתר התשלומים מחייב הרשאות ניהול מקומי למשתמש.

É      יש לוודא כי השפה העברית מוגדרת כאחת מהשפות במחשב ובמקלדת.

É      יש לוודא כי חוסם הפריטים הקופצים אינו פעיל.

É      יש לוודא חיבור מדפסת למחשב.

ההתקנה חייבת להתבצע מהמחשב או מחשבים שמהם תתבצע העברת הכספים, התקנות בשליטה מרחוק עלולות לגרום לתקלות.

כניסה ראשונה לאתר התשלומים

 

1.     כניסה לאתר התדמית של מס"ב – www.masav.co.il  והקשה על "**חדש* כניסה למנויים למשתמשים בדפדפנים כרום/אקספלורר".2.      בחלון אישור יש ללחוץ על "המשך".3.      יש לשים לב להודעה שתופיע בתחתית או בראש העמוד וללחוץ "התקן".4.      על החלונית האבטחה שתופיע יש ללחוץ שוב על "התקן" (להתחלת תהליך התקנת מנהלי התקן אמצעי החתימה).
 

 

הוספת האתר לסביבת אתרים מהימנים


בכדי לאפשר העברת קבצים באמצעות אתר התשלומים יש להוסיף את כתובת האתר לאזור "אתרים מהימנים" ואלו השלבים לביצוע –

1.      יש לוודא כי בשורת הכתובת של הדפדפן מופיע הכתובת של אתר התשלומים -
https://www.masav-online.co.il...2.      בשורת התפריט של הדפדפן יש ללחוץ על "כלים" ובתפריט שנפתח ללחוץ על "אפשרויות אינטרנט".
(במידה ואינך רואה את שורת התפריטים, לחיצה על מקש
ALT במקלדת תגרום להופעת שורת התפריטים בדפדפן).
 

 

3.      בחלון "אפשרויות אינטרנט" יש ללחוץ על מחיצת "אבטחה".4.      כעת יש ללחוץ על צלמית "אתרים מהימנים".

 

5.      וללחוץ על כפתור "אתרים".6.      בחלונית "אתרים מהימנים" שנפתחה יש לוודא שהכתובת המופיעה היא כתובת אתר התשלומים (https://www.masav-online.co.il) וללחוץ על כפתור ההוספה.7.      כתובת האתר תופיע באזור ה"אתרים" התחתון.8.      לסיום יש ללחוץ על "סגור"

9.      כעת יש לסגור את הדפדפן ולהפעילו מחדש.

התקנת מנהל התקן (דרייבר) של אמצעי החתימה

 

1.      כניסה לאתר התדמית של מס"ב – www.masav.co.il  והקשה על "**חדש* כניסה למנויים למשתמשים בדפדפנים כרום/אקספלורר".2.      במסך כניסה למערכת יש להקליד את הפרטים שהגיעו לתיבת הדואל של בעל הMINIKEY/(מיניקי),

קוד משתמש, סיסמא ואת מספר תעודת הזהות,
בסיום יש ללחוץ על "כניסה".3.      במסך הוראות התקנה ושימוש לאמצעי חתימה אלקטרוני יש ללחוץ על "התקן".4.      בהודעה שתופיע בתחתית העמוד יש ללחוץ "שמור" (חשוב לשים לב היכן נשמר הקובץ, לדוגמא, שולחן עבודה).5.      לאחר השלמת ההורדה, בהצבעה על צלמית תוכנת ההתקנה ששמרת יש ללחוץ על המקש הימני של העכבר ולבחור את "הפעל כמנהל".6.      בחלון אשף ההתקנה  שיופיע יש ללחוץ על "התחל התקנה".7.      בחלון רישיון שימוש שנפתח יש לסמן את "אני מקבל את תנאי הסכם השימוש בתוכנה".

 

8.      ובאותו חלון יש ללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה".9.      לאחר שאשף ההתקנה יוודא המצאות מידע חיוני להמשך תהליך ההתקנה יופיע מסך בו יש ללחוץ על "המשך בתהליך ההתקנה".10.  בסיום ההתקנה יש ללחוץ על "לחץ לסיום ההתקנה".11.  לסיום יש לבצע אתחול מחדש של המחשב.

הגדרת אמצעי חתימה MINIKEY/(מיניקי)

 

יש לוודא שאמצעי החתימה MINIKEY/(מיניקי) נמצא במקומו באחד משקעי הUSB במחשב.

 

1.      כניסה לאתר התדמית של מס"ב – www.masav.co.il  והקשה על "**חדש* כניסה למנויים למשתמשים בדפדפנים כרום/אקספלורר".2.      במסך כניסה למערכת יש להקליד את הפרטים שהגיעו לתיבת הדואל של בעל הMINIKEY/(מיניקי),

קוד משתמש, סיסמא ואת מספר תעודת הזהות, בסיום יש ללחוץ על "כניסה".3.      במסך הוראות התקנה ושימוש לאמצעי חתימה אלקטרוני יש ללחוץ על "יצירת מפתחות ושידורם למס"ב".
4.      בחלונית סיסמת גישה (אם לא הופיעה חלונית סיסמת אמצעי החתימה, יש לוודא השבתת חוסם הפריטים הקופצים) יש לקבוע את סיסמאת אמצעי החתימה ע"י הקלדה ב2 השורות של הסיסמא שבחרת ולאחר מכן ללחוץ על "אישור".5.      לאחר הקשה על "אישור" יחל התהליך יצירה ושליחת המפתחות הפרטיים והציבוריים ויופיעו מסכים שונים ללא צורך בהתערבות -

6.      בסיום התהליך יופיע מסך אישור בו יש ללחוץ על "אישור" להדפסת המכתב "הודעה על יצירת מפתח ציבורי לשם מתן הוראות במסר אלקטרוני".7.      את המכתב יש להחתים ע"י מורשי החתימה כדין וחותמות החברה /חברות ולשלוח בפקס ובדואר את מסמך המקור.

8.      לאחר אישור המפתח הציבורי ע"י מחלקת שירות לקוחות תתאפשר עבודה עם הMINIKEY/(מיניקי).

 

 להורדת המדריך יש ללחוץ כאן.מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849