רשימת קופ"ג וקה"ש
ניתן לחפש קופ"ג / קרה"ש לפי שם או מספר אוצר ע"י הפעלת חלונית חיפוש של דפדפן באמצעות לחיצה על המקשים -  Ctrl+F
 

קוד

שם

01348 אג"ח צמוד מדד-השתלמות
09802 אומגה השת' עד 15% מניות
09803 אומגה השת' עד 25% מניות
00286 אומגה קרן השתלמות
00719 אוניברסיטת חיפה-היי-טק
00717 אוניברסיטת חיפה-קצר טווח
00418 אחים ואחיות קרנה"ש
01516 אי.ב.אי.גמל מניות ישראל
02256 אי.בי.אי גמ מדד 500
01199 אי.בי.אי גמל ופיצוי מ.אג"ח ועו
01198 אי.בי.אי גמל ופיצויים מ.אג"ח
01201 אי.בי.אי גמל ופיצויים מ.מנייתי
02265 אי.בי.אי הש מדד 500
02100 אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי
01202 אי.בי.אי קרן השתלמות מ.אג"ח
01203 אי.בי.אי קרן השתלמות מ.אג"ח וע
01204 אי.בי.אי קרן השתלמות מ.כללי
01205 אי.בי.אי קרן השתלמות מ.מנייתי
01200 אי.בי.אי תגמולים מסלול כללי
01010 אי.בי.אי. גמל שקלי קצר
02261 אי.בי.אי.גמ מדד ממש 10-5
02255 אי.בי.אי.גמ מדד תא 25
02257 אי.בי.אי.גמ מדד תל בונד
02260 אי.בי.אי.גמ מדדי ממש 2-5
02262 אי.בי.אי.גמ מורכב 10% מנ
02263 אי.בי.אי.גמ מורכב 25% מנ
02259 אי.בי.אי.גמ שקלי ממש +5
02258 אי.בי.אי.גמ.שקלי ממש 2-5
01442 אי.בי.אי.גמל א.ממשלתי
01443 אי.בי.אי.הש' א.ממשלתי
02269 אי.בי.אי.הש מדד ממש 5-10
02272 אי.בי.אי.הש מדד תל-בונד
02268 אי.בי.אי.הש מדדי ממש 5-2
02270 אי.בי.אי.הש מורכב 10% מנ
02271 אי.בי.אי.הש מורכב 25% מנ
02264 אי.בי.אי.הש ממד תא 25
02267 אי.בי.אי.הש שקלי ממש +5
02266 אי.בי.אי.הש שקלי ממש 2-5
01518 אי.בי.אי.השתלמות מניות ישראל
01014 אי.בי.אי.השתלמות שקל קצר
00770 אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים מסל
09808 אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים מסל
09809 אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים מסל
09810 אי.בי.אי.לתגמולים ופיצויים מסל
00348 אי.בי.אי.עתודה
01543 אי.בי.אי.קופה לתגמ' ופיצוי מני
01544 אי.בי.אי.קרן השת' מניות חו"ל
00114 אי.בי.אי.שחר תגמולים
02235 איי.אר.איי ישראל גמל אישי
02236 איי.אר.איי ישראל השתלמות אישי
08701 אינטרגמל השתל' מ.עוקב מדד מני
08694 אינטרגמל קופ"ג לתגמ' ואישית לפ
08695 אינטרגמל תגמולים מ.עוקב מדד מנ
08700 אינטרהשתלמות קרנה"ש לשכיר ועצמ
09637 אינפיניטי גמל להשקעה
09639 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד %
09638 אינפיניטי גמל להשקעה כללי
11407 אינפיניטי גמל להשקעה מניות
08392 אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות
07231 אינפיניטי גמל מ.לבני 50 ומטה
07232 אינפיניטי גמל מ.לבני 50 עד 60
07233 אינפיניטי גמל מ.לבני 60 ומעלה
01490 אינפיניטי גמל מ.סל אג"ח חברות
00275 אינפיניטי גמל מסלול כללי
01078 אינפיניטי גמל מסלול סל אג"ח
01209 אינפיניטי גמל מסלול סל אג"ח מד
01079 אינפיניטי גמל מסלול סל מניות
01536 אינפיניטי גמל מסלול סל מניות ח
08391 אינפיניטי גמל עד 15% מניות
01083 אינפיניטי השת' מסלול מנייתי
01084 אינפיניטי השתלמות מסלול סל אגח
01210 אינפיניטי השתלמות מסלול סל אגח
01491 אינפיניטי השתלמות מסלול סל אגח
01085 אינפיניטי השתלמות מסלול סל מני
01537 אינפיניטי השתלמות מסלול סל מני
00472 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במ
02006 אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
09950 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
09951 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
09952 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
01376 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח
01288 אלטשולר שחם גמל מסלול גולד
01375 אלטשולר שחם גמל מסלול מנייתי
01287 אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי
01399 אלטשולר שחם הש' טופז מ.אגח ממש
01398 אלטשולר שחם השת' טופז מ.שיקלי
01093 אלטשולר שחם השתלמות טופז
01289 אלטשולר שחם השתלמות כללי
01378 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח
02007 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח
01290 אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד
01377 אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניי
07801 אלטשולר שחם ח.פלוס אג"ח ללא מנ
07797 אלטשולר שחם חיסכון
07800 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח
07798 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
07802 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
07799 אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות
01329 אלטשולר שחם פנסיה כללית
01328 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
01395 אלטשולר שחם תג' לשם מ.אגח ממשל
01394 אלטשולר שחם תג' לשם מסלול שקלי
01092 אלטשולר שחם תגמולים לשם
00813 אנליסט אג"ח
09731 אנליסט גמל-מסלול לבני 50-60
09730 אנליסט גמל-מסלול לבני 50 ומטה
01412 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
00818 אנליסט גמל חו"ל
00817 אנליסט גמל מניות חו"ל
09732 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה
00815 אנליסט גמל שקלי טווח קצר
08679 אנליסט השת-'אג"ח עד 20% מניות
00972 אנליסט השתלמות אג"ח
00973 אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישרא
08129 אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מני
00962 אנליסט השתלמות כללי
00963 אנליסט השתלמות מניות
01535 אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
08128 אנליסט כללי עד 10% במניות
00814 אנליסט מניות
00811 אנליסט מסלולית קופת גמל ישראל
08779 אנליסט קרן השתלמות חו"ל
00328 אסיף נייר חדרה
00297 אסיף רופאים
00319 אסיף רמת השרון
00158 אקדמאים במח"ר 7% עצמאים
01541 אקסלנס גמל בניהול אישי
00385 אקסלנס גמל יסודות
09916 אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
09917 אקסלנס גמל לבני 50 עד 60
09918 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
07905 אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מני
07906 אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15%
07908 אקסלנס גמל להשקעה כללי
07909 אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי
07907 אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי
09905 אקסלנס גמל פאסיבי מדדי חו"ל
00401 אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניו
00792 אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד
08627 אקסלנס גמל קסם מחקה מדדי אג"ח
08626 אקסלנס גמל קסם מחקה מדדי מניות
09906 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
08628 אקסלנס הש' קסם מחקה מדד 25/75
08630 אקסלנס הש' קסם מחקה מדדי מניות
00715 אקסלנס השת' זהב-מסלול טווח קצר
00716 אקסלנס השת' זהב אג"ח
08631 אקסלנס השת' קסם מחקה מדדי אג"ח
00686 אקסלנס השתלמות
09882 אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מני
01542 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
02091 אקסלנס השתלמות זהב
01190 אקסלנס השתלמות עד 50% מניות
09919 אקסלנס השתלמות פאסיבי ממדי חול
01100 אקסלנס השתלמות פלטינום עד15%מנ
08629 אקסלנס השתלמות קסם מחקה מדדים
00211 אקסלנס זהב תגמולים
00180 אקסלנס נשואה פנסיה אחדות
00670 אקסלנס נשואה פנסיה חסכון-יסוד
08624 אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים25/75
02089 אקסלנס תגמולים צמוד מדד
01341 ארם זהב עד 10% מניות
09920 ארם קופת גמל לתגמולים של ארגון
09921 ארם קופת גמל לתגמולים של ארגון
09922 ארם קופת גמל לתגמולים של ארגון
00588 אשכול אג"ח
00948 אתגרים ק.תגמולים שכירים קצר
00761 בז גמל
07007 בסט אינווסט 60 פלוס למנהלים ול
07006 בסט אינווסט למנהלים ולעובדים ש
03809 בסט אינווסט שכירים - הון
03808 בסט אינווסט שכירים - קצבה
00263 בר א+ב+ג
00257 בר יציב
00834 גוונים-מדדי לטווח בינוני
00416 גילעד השתלמות
00502 גילעד תגמולים
07242 גל גמל לבני 50 ומטה
07243 גל גמל לבני 50 עד 60
07244 גל גמל לבני 60 ומעלה
00528 גמולה שכירים
02090 גמל מט"ח
09756 גמל על קופת תגמולים לעובדי אל
09930 גמל על קופת תגמולים לעובדי אל
09755 גמל על,קופת תגמולים לע.אל על
02051 ד"ש גמל חו"ל
02050 ד"ש גמל שקלי קצר
02055 ד"ש השתלמות חו"ל
00554 דש-קרן השתלמות
01386 דש גמל אגח ממשלתי
00551 דש גמל זהב
01387 דש השתלמות אגח
01353 דש השתלמות זהב
00660 דש מנהלים
00163 דש קרן פנסיה מקיפה
09924 הגומל גמל לבני 50 ומטה
09925 הגומל גמל לבני 50 עד 60
09926 הגומל גמל לבני 60 ומעלה
00736 הדס ארזים אג"ח
00723 הדס ארזים גמל שקלית
00737 הדס ארזים השתלמות שקלית
02049 הדס ארזים לפרישה שריעה
00722 הדס ארזים מדדי
00724 הדס ארזים מנייתי
00738 הדס ארזים מנייתי
02058 הדס ארזים משתלמת שריעה
01314 הדס ארזים פנסיה תקציבית
09797 הילה לבני 50-60
09798 הילה לבני 60 ומעלה
09796 הילה לבני עד 50
01534 הלכה-השתלמות
07998 הלמן-אלדובי להשקעה כללי
00395 הלמן אלדובי-ק.השתלמות אפקים
09879 הלמן אלדובי בר יציב חו"ל
09880 הלמן אלדובי בר יציב חו"ל
09878 הלמן אלדובי בר יציב מ.לבני 50
09877 הלמן אלדובי בר יציב מסלול לבני
01488 הלמן אלדובי גמל בניהול אישי
09869 הלמן אלדובי השתל' פאסיבי כללי
01489 הלמן אלדובי השתלמות בנהול אישי
09870 הלמן אלדובי השתלמות חו"ל
09871 הלמן אלדובי השתלמות ישראל
00681 הלמן אלדובי יניב
08004 הלמן אלדובי להשקעה מניות
07999 הלמן אלדובי להשקעה פאסיבי כללי
08003 הלמן אלדובי להשקעה שריעה
09484 הלמן אלדובי קופ"ג מרכזית להשתת
01177 הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית
01032 הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
00107 הלמן אלדובי תגמולים במושבים
00290 הנדסאים וטכנאים קרנה"ש
01482 הפניקס גמל ופיצויים-מ.שיטת הפנ
09529 הפניקס גמל מסלול לבני 50-60
09530 הפניקס גמל מסלול לבני 60 ומעלה
01354 הפניקס השת' מסלול ללא מניות
00968 הפניקס השת' מסלול מנייתי
09528 הפניקס השתלמות מסלול הלכה
00964 הפניקס השתלמות מסלול כללי
09545 הפניקס השתלמות מסלול סל מדדים
09546 הפניקס השתלמות מסלול סל מדדים
09547 הפניקס השתלמות מסלול סל מדדים
09549 הפניקס השתלמות מסלול שקלי ט.קצ
08597 הפניקס השתלמות משולב אג"ח עד %
09548 הפניקס השתלמות סל מדדים-מניות
01483 הפניקס השתלמות.-שיטת הפניקס
01355 הפניקס תגמ' ופיצו' מ.ללא מניות
00521 הפניקס תגמ' ופיצו' מ.עמית כללי
00961 הפניקס תגמולים ופיצו' מ.מנייתי
00957 הפניקס תגמולים ופיצויים מ.כללי
01524 הראל גילעד גמל כהלכה
01523 הראל גילעד השתלמות כהלכה
08057 הראל גלעד גמל אג"ח
08058 הראל גלעד השתלמות אג"ח
00153 הראל גמל גמישה
09744 הראל גמל לגילאי 50 ומטה
09742 הראל גמל לגילאי 50 עד 60
09745 הראל גמל לגלאי 60 ומעלה
08207 הראל גמל להשקעה
08521 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20%
08520 הראל גמל להשקעה אג"ח עד10%מניו
08211 הראל גמל להשקעה כללי
08522 הראל גמל להשקעה מניות
08523 הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
01484 הראל גמל מסלול אג"חי
01368 הראל גמל מסלול שיקלי
00311 הראל גמל קידמה
08759 הראל גמלIRA
00566 הראל דיקן השתלמות
00154 הראל השתלמות
01485 הראל השתלמות מסלול אג"חי
09568 הראל השתלמות מסלול פאסיבי כללי
01369 הראל השתלמות מסלול שיקלי
01034 הראל השתלמות ניבה
08761 הראל השתלמותIRA
00567 הראל כספת
00871 הראל ניב
00101 הראל עצמה-מסלול כללי
01335 הראל עצמה מסלול ללא מניות
01334 הראל עצמה מסלול שיקלי
01296 הראל קופה לפנסיה תקציבית
00112 הראל רימון
01337 הראל תעוז מסלול ללא מניות
01336 הראל תעוז מסלול שיקלי
02096 השתלמות חו"ל
08678 חסכון טופ אג"ח
08675 חסכון טופ כללי
08716 חסכון טופ מסלול הלכה
08683 חסכון טופ פאסיבי-מדדי מניות
08684 חסכון טופ פאסיבי מדדי אג"ח עד
08693 חסכון טופ שיקלי טווח קצר
00503 חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל
00510 יובלים לחגים והבראה
00586 יובלים קופה לחופשה
11389 ילין לפידות
01360 ילין לפידות גמל אג"ח מדינה
11393 ילין לפידות גמל להשקעה אג"ח ממ
11391 ילין לפידות גמל להשקעה אג"ח עד
11392 ילין לפידות גמל להשקעה אג"ח עד
11390 ילין לפידות גמל להשקעה כללי
11394 ילין לפידות גמל להשקעה מניות
09940 ילין לפידות גמל מ50. עד 60
01163 ילין לפידות גמל(ב)'
01319 ילין לפידות השתלמות אג"ח
01361 ילין לפידות השתלמות אג"ח מדינה
01162 ילין לפידות השתלמות(ב)'
01035 ילין לפידות קופת גמל
01037 ילין לפידות קופת גמל אג"ח
09939 ילין לפידות קופת גמל מ.לבני 50
09941 ילין לפידות קופת גמל מ.לבני 60
01036 ילין לפידות קופת גמל מנייתית
08563 ילין לפידות קרן השת' מ.מנייתי
01038 ילין לפידות קרן השתלמות
00120 ישיר בטחון-מ.מבטיח תשואה 4.5%
00923 ישיר ביטחון קרן פנסיה לבעלי מל
00530 יתר א+ב
00532 יתר ג
00119 יתר ד'
00582 כור תדיראן אישית לפיצויים ותגמ
09899 כור תדיראן לבני 50 ומטה
09900 כור תדיראן לבני 50 עד 60
09901 כור תדיראן לבני 60 ומעלה
02115 כלל אגח-השתלמות
00456 כלל השתלמות כללי
01350 כלל מניות השתלמות
01351 כלל שקלי טווח קצר-השתלמות
09652 כלל תמר 50-60
09653 כלל תמר 60 ומעלה
00117 כלל תמר אג"ח
00253 כלל תמר כללי
00124 כלל תמר מדד גמל
00127 כלל תמר מניות גמל
01533 כלל תמר מסלול הלכתי(הוד)
09651 כלל תמר עד 50
00128 כלל תמר שקלי טווח קצר גמל
00592 כלל תמר שקלים גמל
01284 כלל תקציבית
07246 כלנית גמל לבני 50 ומטה
07245 כלנית גמל לבני 50 עד 60
07240 כלנית גמל לבני 60 ומעלה
00546 להיט-אג"ח
00665 מבטחים החדשה פלוס-קרן פנסיה
00168 מבטחים החדשה קרן פנסיה
00826 מבטחים תגמולים ופיצויים
07930 מגדל גמל להשקעה
07932 מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי יש
07935 מגדל גמל להשקעה אג"ח עד10%מניו
07937 מגדל גמל להשקעה הלכתי הלכה יהו
07933 מגדל גמל להשקעה חו"ל
07936 מגדל גמל להשקעה כללי
07934 מגדל גמל להשקעה מניות
07931 מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
08888 מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
08890 מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
00470 מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
07253 מגדל השתלמות מ.לבני 50 ומטה
07254 מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד
07256 מגדל השתלמות מסלול פאסיבי כללי
09779 מגדל לתגמולים ולפיצויים מ.לבני
09780 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול
09781 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול
00865 מגדל פלטינום הש' מ.טווח ארוך
00975 מגדל פלטינום הש' מסלול כללי
00199 מגדל פלטינום השתלמות אג"ח
00868 מגדל פלטינום השתלמות מ.חו"ל
00869 מגדל פלטינום השתלמות מ.מניות
00867 מגדל פלטינום השתלמות מ.פלטינום
00777 מגדל פלטינום השתלמות מט"ח
01157 מגדל פלטינום השתלמות מסלול ביג
00866 מגדל פלטינום השתלמות צמוד מדד
00858 מגדל פלטינום לגמל ופיצויים
00864 מגדל פלטינום להשתלמות
08012 מגדל פלטינום לתגמולים כללי עד
00860 מגדל פלטינום תגמו' מ.צמוד מדד
00862 מגדל פלטינום תגמולים מ.חו"ל
00859 מגדל פלטינום תגמולים מ.טווח אר
00974 מגדל פלטינום תגמולים מ.כללי
00863 מגדל פלטינום תגמולים מ.מנייתי
00861 מגדל פלטינום תגמולים מ.פלטינום
01156 מגדל פלטינום תגמולים מסלול ביג
02048 מגדל קהל השתלמות מסלול כהלכה
00579 מגדל קרן השתלמות
00744 מגדל תגמולים
09790 מור מנורה מבטחים לבני 50-60
09789 מור מנורה מבטחים לבני עד 50
01293 מור מנורה מבטחים מ.כללי ב'
01294 מור מנורה מבטחים מ.מנייתי
01292 מור מנורה מבטחים מסלול כללי
07206 מחוג לגילאים 50 עד 60
07205 מחוג לגילאים עד 50
07207 מחוג לגלאים 60 ומעלה
00529 מיטב בטחון מבטיח תשואה 5.5%
01486 מיטב גמל בניהול אישי
00767 מיטב דינאמית גמל מסלול שוהם כה
00768 מיטב דינאמית השתלמות מסלול שוה
07862 מיטב דש גמל להשקעה אגח ללא מני
07980 מיטב דש גמל להשקעה אגח עד 20%
07981 מיטב דש גמל להשקעה אגח עד10%מנ
07863 מיטב דש גמל להשקעה הלכה
07861 מיטב דש גמל להשקעה טווח קצר
07978 מיטב דש גמל להשקעה כללי
07979 מיטב דש גמל להשקעה כללי פאסיבי
07860 מיטב דש גמל להשקעה מניות
07867 מיטב דש גמל להשקעה מניות פאסיב
00223 מיטב דש גמל מסלול אג"ח ללא מני
00103 מיטב דש גמל מסלול חכם בין 50 ל
01689 מיטב דש גמל פאסיבי-מדד מניות
01692 מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח
08885 מיטב דש השת' מ.אג"ח עד 25%מניו
00481 מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי
07215 מיטב דש מסלול לבני 50 ומטה
09491 מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה
00880 מיטב השתלמות-מסלול כללי
01240 מיטב השתלמות אג"ח(ללא מניות)
01487 מיטב השתלמות בניהול אישי
00881 מיטב השתלמות מסלול מדדי
00883 מיטב השתלמות מסלול מנייתי
01370 מיטב וויזר השת' כספית ללא מניו
00874 מיטב תגמולים מסלול כללי
00875 מיטב תגמולים מסלול מדדי
00877 מיטב תגמולים מסלול מנייתי
00876 מיטב תגמולים מסלול שקלי
00667 מיטבית עתודות כללית משלימה
00170 מיטבית קרן פנסיה בהתאמה אישית
02253 מינהל אג"ח לטווח קצר
01262 מינהל טיטניום מניות
01385 מינהל ללא מניות
00299 מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עוב
00445 מכלול פיצויים
00536 מנורה גמל אמיר א
01147 מנורה גמל כללי ב'
01344 מנורה גמל מ.פרעון פד' 2015
01343 מנורה גמל מועד פרעון מיידי
00981 מנורה גמל מיתר
00122 מנורה גמל פלס
01407 מנורה השתלמות אגח ממשלתי צמוד
01408 מנורה השתלמות אגח ממשלתי שקלי
01406 מנורה השתלמות אגח קונצרני
01409 מנורה השתלמות חו"ל
01148 מנורה השתלמות כללי
01149 מנורה השתלמות כללי ב'
00828 מנורה השתלמות להבה כללי
01110 מנורה השתלמות מסלול מדדי
01114 מנורה השתלמות מסלול שיקלי
08674 מנורה חיסכון טופס
01364 מנורה מבטחים-תעוש מניות
00260 מנורה מבטחים אמיר כללי
02082 מנורה מבטחים גמל בנהול אישיIRA
09662 מנורה מבטחים השת' אג"ח עד 20%
01861 מנורה מבטחים השת' מ.טווח ארוך
02084 מנורה מבטחים השתלמות בניהול אי
01256 מנורה מבטחים השתלמות מנייתי
01280 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקצ
09792 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
09793 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
09794 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
09795 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
00175 מניב גמל יציב
00174 מניב גמל שיאים
00177 מניב השתלמות
00183 מניב השתלמות יציב
00176 מניב פיצויים
09791 מןר מנורה מבטחים לבני 60 ומעלה
09884 מסלול לבני 50 ומטה
01258 מסלול רום ספיר
00599 מעוז קרן השתלמות
00284 מקור מו"ג
00285 מקור תיכוניים
01304 מקפת תקציבית
00132 מרכנתיל דיסקונט קרן השתלמות
00802 משכית כללי
00807 משכית מטח קצר
00804 משכית מנייתי
00806 משכית צ.מדד
00801 משכית שקלי
00292 משפטנים
01455 משפטנים מסלול ללא מניות
01454 משפטנים מסלול מנייתי
00558 נירית-אג"ח
00763 נץ השתלמות
00518 נתיב גמל
00565 סמל קרן השתלמות
01476 עובדי אל-על אג"ש-ק.ללא מניות
00206 עובדי אל-על אג"ש-קופ"ג כללי
01526 עובדי אל-על אג"ש ק.מניות
00289 עובדי בנק ישראל קה"ש
00309 עובדים חקלאים שכירים פיצויי פי
00378 עובדים סוציאליים קרנה"ש
09964 עיריי ת"א תגמולים מ.לבני 60 ומ
09956 עיריית ת"א פיצויים מ.לבני 50 ו
09958 עיריית ת"א פיצויים מ.לבני 60 ו
09957 עיריית ת"א פיצוים מ.לבני 50-60
09962 עיריית ת"א תגמולים מ.לבני 50 ו
09963 עיריית ת"א תגמולים עתיד
00161 עמ"י 7% עצמאים
06977 עתיד 60 פלוס למנהלים ועובדים ש
06965 עתיד למנהלים ולעובדים שכירים
00856 פועלי הבניין השלמת פיצויי פיטו
00242 פיצויים-קופה מרכזית לפיצויים
01498 פניקס גמל שיטת הפניקס
01509 פניקס השתלמות שיטת הפניקס
01359 פנסיה תקצ ללא מניות
01331 פסגות גדיש 10% מניות
01431 פסגות גדיש אגח מדינה
00208 פסגות גדיש אגח קונצרני
00450 פסגות גדיש בטא
00205 פסגות גדיש חו"ל
00106 פסגות גדיש כללי
01333 פסגות גדיש כספית
01332 פסגות גדיש ללא מניות
00835 פסגות גדיש מדדית
01330 פסגות גדיש מניות
09889 פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה
09890 פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60
09891 פסגות גדיש מסלול לבני 60 ומעלה
00270 פסגות גדיש עד 20% מניות
00550 פסגות גדיש שקלית
02017 פסגות גמל כשר
00989 פסגות גמל קומפס
01515 פסגות השתלמות בנהול אישי
02018 פסגות השתלמות כשר
01183 פסגות השתלמות מסלול כללי
01424 פסגות השתלמות מסלול ללא מניות
01059 פסגות השתלמות קומפס
00396 פסגות כנרת כללי
09845 פסגות לעמיתי חבר לבני 50-60
09846 פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
09844 פסגות לעמיתי חבר עד 50
01283 פסגות לפנסיה תקציבית
01309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות
01912 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות
00609 פסגות פלטינום
00635 פסגות קופה לתשלום דמי מחלה
01219 פסגות קמה
00113 פסגות קרן אור
01532 פסגות קרן פנסיה חדשה כללית
01531 פסגות קרן פנסיה חדשה מקיפה
01216 פסגות שיא גמל כללי
00216 פסגות שיא גמל כספית
01215 פסגות שיא גמל מנייתי
01429 פסגות שיא השת' אג"ח
01428 פסגות שיא השת' כספית
01427 פסגות שיא השת' ללא מניות
01217 פסגות שיא השת' מנייתי
00610 פסגות שיא השתלמות אג"ח
01260 פסגות שיא השתלמות בטא
02244 פסגות שיא השתלמות חו"ל
00611 פסגות שיא השתלמות כספית
00612 פסגות שיא השתלמות מניות
00259 פקידי מרכנתיל(גמל)
00420 פר"ח קרנה"ש
01441 ק"ג המח"ר אג"ח ממשלתי ללא מניו
01440 ק"ג המח"ר מסלול אג"ח
01451 ק"ה לאקדמאים במח"ר מסלול אג"ח
00288 ק"ה לאקדמאים במח"ר מסלול כללי
01452 ק"ה לאקדמאים במח"ר מסלול מניות
01404 ק.השת' לעובדי המדינה מ.ללא מני
00382 ק.השתלמות לעובדי המדינה מ.כללי
00293 ק.ס.ם
00386 קה"ל - לאומי
00680 קה"ל חו"ל
00482 קה"ל למורים בביה"ס העל יסודיים
00282 קה"ל למורים בי"ס על יסוד-מישור
00485 קה"ל למורים תיכונים-מסלול רגיל
00200 קה"ל מסלול כללי בלל
00201 קה"ל מסלול מנייתי בלל
00726 קה"ל מסלול שקלי
01450 קו הבריאות ללא מניות
07209 קו הבריאות קופת גמל לתגמולים (
07210 קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ו
07211 קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ו
00301 קו לבריאות
01269 קואטרו מנורה גמל א'
01297 קואטרו מנורה גמל ב'
01271 קואטרו מנורה פיצוים
01115 קואטרו מרכזית לפיצויים
07222 קופ"ג עו"ס לבני 50 עד 60
07223 קופ"ג עו"ס לבני 60 ומעלה
09949 קופ"ג שדות לבני 50 עד 60
09948 קופ"ג שדות לבני 60 ומעלה
01522 קופת גמל המח"ר מסלול צעיר עד ג
09954 קופת גמל הנדסאים-מסלול 50-60
09953 קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50
09935 קופת גמל מחר לבני 50 ומטה
09936 קופת גמל מחר לבני 50 עד 60
09937 קופת גמל מחר לבני 60 ומעלה
07221 קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה
09943 קופת גמל עמ"י 50-60
09938 קופת גמל עמ"י מ.לבני 50 ומטה
08258 קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח
01434 קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
09942 קופת גמל עמי 60 ומעלה
09947 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה
09928 קופת התגמ' לעובדי ב.דיסקונט לב
09927 קופת התגמו' לעובדי ב.דיסקונט ל
09929 קופת התגמו' לעובדי ב.דיסקונט ל
07228 קופת התגמולים לעובדי האוניברסי
07229 קופת התגמולים לעובדי האוניברסי
09817 קופת התגמולים לעובדי האוניברסי
09818 קופת התגמולים לעובדי האוניברסי
09955 קופת"ג הנדסאים-מסלול +60
01433 קלע-ללא מניות
00438 קרן החסכון לצבא הקבע
01410 קרן החסכון לצבא הקבע ללא מניות
01411 קרן החסכון לצבא הקבע מנייתי
00295 קרן השתלמות רוקחים
00638 קרן סגל טכניון-מניות
00632 קרן סגל טכניון-סולידי
00634 קרן סגל טכניון-שקלי
00633 קרן סגל טכניון קצר טווח
00300 קרן פנסיה עתודות ותיקה
01367 קרן תלם ללא מניות
01456 קרנה"ש יהב-קרן אחיות מסלול אגח
01384 קרנה"ש להנדסאים וטכנאים מ.אג"ח
01318 קרנה"ש להנדסאים וטכנאים מ.מנית
01471 קרנה"ש פר"ח-אג"ח ממש' ללא מניו
00484 קרנות השתלמות למורים וגננות
00446 רווחה
01257 רום-מסלול רביד
00408 רום קרנה"ש לעובדי הרשויות המקו
01472 רופאים קרן השתלמות-מסלול אג"ח
00419 רופאים קרנה"ש
01317 רעות מניות פלוס
01316 רעות קרן השתלמות-אג"ח
08891 רעות קרן השתלמות-אג"ח עד 10%מנ
00392 רעות קרן השתלמות כללית
01430 רעות שקלי קצר
09801 רשף-לבני 60 ומעלה
09799 רשף-לבני עד 50
09800 רשף לבני 50-60
00580 שבולת קרן השתלמות
09806 שובל קופת גמל ענפית 50-60
09807 שובל קופת גמל ענפית 60 ומעלה
09805 שובל קופת גמל ענפית עד 50
00130 שובל קופת"ג
00294 שופטים
00762 שחף גמל
03477 שי למנהלים ועובדים שכירים-הון
03476 שי למנהלים ועובדים שכירים-קצבה
00764 שלדג השתלמות
01303 תגמולים פלוס זהב
01305 תגמולים פלוס כללי
01306 תגמולים פלוס מנייתי
00243 תעוז
מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849