1
מה נחוץ למס"ב כדי לבצע תשלום למוטבים?
 

כדי לבצע תשלום למוטבים על הארגון להעביר למס"ב קובץ זיכויים במבנה מס"ב.
ניתן למצוא את מבנה הקובץ באתר זה, תחת קטגוריית "הורדות".
 
 
 

2
מהו קובץ זיכויים?
 
קובץ זיכויים הינו רשימת תשלומים למוטבים/לעובדים הכוללת את פרטי החשבונות לזיכוי.
 
 

3
 מהו התהליך לביצוע התשלומים?
 • הזדהות וכניסה לאתר התשלומים.
 • העלאת קובץ הזיכויים לאתר התשלומים (אם קובץ הזיכויים מועבר למס"ב ע"י גורם חיצוני (לשכת שרות), אזי העלאת הקובץ לאתר התשלומים תבוצע ע"י מס"ב לאחר הגעת הקובץ למס"ב).
 • חתימת מורשי החתימה באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת על הקובץ.
 • העברת הקובץ למס"ב לצורך ביצוע.

4
 מה משמעות החתימה האלקטרונית המאובטחת?

החתימה האלקטרונית המאובטחת מבטיחה את אותנטיות החותמים ומבטיחה כי לאחר ביצוע החתימה לא ניתן יהיה לשנות נתונים רגישים בקובץ.
הנתונים הרגישים הינם : סכומים ומספרי חשבון ברשומות הקובץ סכום הכולל של הקובץ ויום ערך.


5
 מהו מיני-קי (MINI-KEY) ?
 • המיני-קי הינו אביזר חומרה המכיל שבב מחשב וניתן לשימוש אך ורק עם סיסמא אישית. 
 • המיני-קי מתחבר ליציאת USB במחשב ומאפשר למשתמש להזדהות בכניסה לאתר התשלומים וכן מאפשר למשתמש לבצע פעילויות באתר כגון חתימה על הוראה. 

6

 מהם הרכיבים הדרושים, מי מספק אותם ומה העלויות הכרוכות?

תאור הרכיב

הספק

העלות

מחשב PC

הארגון

 

גישה לאינטרנט מהיר (ראה הערה מס' 1)

הארגון

 

מערכת הפעלה חלונות 7 ומעלה

הארגון

 

Explorer10 ומעלה או Chrome

הארגון

 

קובץ במבנה מס"ב (ראה הערה מס' 2)

הארגון

 

דמי פתיחת קוד מוסד חדש
ראה הערה מס' 3)

הארגון

500 ₪ חד פעמיים(לא כולל מע"מ) עבור כל קוד מוסד

מיני-קי למשתמש

מס"ב

400 ₪ (לא כולל מע"מ)

הערה מס' 1:
א.    בפעילות דרך האינטרנט יש להגן על תחנת העבודה באמצעות כלים כגון אנטי וירוס, FIREWALL  וכו'.
ב.   השידור דרך האינטרנט תלוי בזמינות ספק האינטרנט.


הערה מס' 2:
א. אם קובץ הזיכוים יועבר למס"ב ע"י גורם חיצוני (לשכת שרות) אין צורך ברכיב זה.
ב.  אם קובץ הזיכויים נוצר במחשב הארגון, יש לוודא עם ספק התוכנה שבחרתם האם הקובץ במבנה מס"ב (מרבית התוכנות הקיימות בשוק לחישוב שכר ותשלומים לספקים יודעות ליצור קובץ במבנה מס"ב).

הערה מס' 3:

 • התשלום הינו עבור פעולת פתיחת קוד המוסד ויגבה ללא קשר לשימוש בו.
 • זכות השימוש בקוד המוסד ניתנת כל עוד נעשה בו שימוש בפועל. לפיכך, קוד מוסד שנפתח לחברה ולא נעשה בו שימוש ראשוני במשך חצי שנה ממועד פתיחתו או קוד מוסד שיפסיק את פעילותו ולא יהיה פעיל במשך שנתיים יוחזר למאגר קודי המוסד הפנויים ויוכל להימסר לשימוש חברה אחרת.
 • החזרת קוד מוסד לשימוש או פתיחת קוד מוסד חדש במקום קוד מוסד שחזר למאגר הקודים הפנויים תהיה כרוכה בתשלום דמי פתיחת קוד מוסד מחדש.

 


7

כיצד מצטרפים לביצוע זיכויים באמצעות מס"ב?

כדי להצטרף לביצוע זיכויים באמצעות מס"ב יש לבצע הפעילויות הבאות:

 1. מילוי טופס ראשוני של נתוני החברה  נ-לק-116/5.
  הטופס ישלח אליכם לאחר שיחה טלפונית עם נציג ממח' לקוחות חדשים. 
 2. קבלת מסמכים ממס"ב והחתמת הדירקטוריון ומורשי החתימה בחברתכם על המסמכים והחזרתם בדואר או באמצעות שליח למס"ב. כתובתנו:  רח' הרוקמים 26 ת.ד 668 חולון 5811901.    
 3. קבלת ערכה הכוללת את הרכיבים המסופקים על ידי מס"ב לצורך פעילות באתר התשלומים.


 

נשמח לצרפכם אלינו,

מרכז סליקה בנקאי - מח' לקוחות חדשיםמרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849