גביית חיובים עפ"י הרשאה (הוראות קבע) באמצעות מס"ב - תהליך הצטרפות
 

לתשומת לבכם !!!
יש לפנות למס"ב רק לאחר קבלת קוד מוסד מהבנק איתו הינכם עובדים.

 
גביית חיובים ע"פ הרשאה ניתנת לביצוע בשתי שיטות:
 

גביית חיובים עפ"י הרשאה באופו עצמאי

בשיטה זו יש להיערך באופן הבא:
א. הצטיידות ברכיבים הבאים:
 

תאור הרכיב

מטרה

ספק

מחשב אישי (PC) תואם יבמ

הכנת קובץ החיובים

הארגון

גישה לאינטרנט מהיר (ADSL/כבלים) (ראה הערה מס'  1)

 או

מודם  בחיוג טלפוני (ראה הערה מס' 2)

שידור קובץ החיובים למחשב מס"ב

הארגון

מערכת הפעלה חלונות  7 ומעלה*

 

הארגון

קובץ חיובים במבנה מס"ב

 

ראה הערה מס'  3

תוכנת תקשורת

שידור קובץ החיובים למחשב מס"ב

מס"ב

*ניתן להתחבר לאתר התשלומים גם עם מערכות הפעלה ישנות בתנאי שפרוטוקול ההתחברות הוא בטוח.
חיבור באמצעות דפדפן כרום למשתמשים במערכת הפעלה XP יתאפשר לאחר התקנת SP3.


הערה מס' 1:
  1. למחשב ממנו מבוצע השידור דרושה גישה לאינטרנט מהיר (ADSL/כבלים).
  2. כידוע,  חיבור לאינטרנט  חושף את האירגון לסיכונים ועל האירגון להערך להגנת מערך המיחשוב וזאת ע"י בעלי מקצוע מיומנים ובאמצעות כלים  כגון  אנטי וירוס, FIREWALL וכו'.
  3. השידור דרך האינטרנט תלוי בזמינות ספק האינטרנט, כגיבוי ניתן להתקין מודם חיוג במחשב ממנו יבוצע השידור.
הערה מס' 2:
  • המודם צריך להיות מותקן במחשב ממנו יבוצע השידור. אם קו הטלפון המחובר למודם עובר דרך מרכזיה, יש לחבר קו טלפון פשוט (לא "קו חכם").
הערה מס' 3:

את קובץ החיובים במבנה מס"ב ניתן להכין ע"י פיתוח תוכנה באופן עצמאי בעזרת מפרט טכני שמסופק על ידנו או לרכוש תוכנה מבתי תוכנה (ניתן להעזר ברשימת בתי התוכנה ).
 

 


ב. עלויות:

 

העלות הינה חד פעמית עבור כל קוד מוסד בהתאם למפורט להלן:

דמי פתיחת קוד מוסד חדש – 500 ₪ + מע"מ
שינוי משדר הקובץ לקוד מוסד – 300 ₪ + מע"מ - התשלום חל על המשדר החדש של הקובץ

 

*התשלום הינו עבור פעולת פתיחת קוד המוסד ויגבה ללא קשר לשימוש בו. זכות השימוש בקוד המוסד ניתנת כל עוד נעשה בו שימוש בפועל.

לפיכך, קוד מוסד שנפתח לחברה ולא נעשה בו שימוש ראשוני במשך חצי שנה ממועד פתיחתו או קוד מוסד שיפסיק את פעילותו ולא יהיה פעיל במשך שנתיים, יוחזר למאגר קודי המוסד הפנויים ויוכל להימסר לשימוש חברה אחרת.
החזרת קוד מוסד לשימוש או פתיחת קוד מוסד חדש במקום קוד מוסד שחזר למאגר הקודים הפנויים תהיה כרוכה בתשלום דמי פתיחת קוד מוסד מחדש.


ג. הליך הצטרפות לביצוע חיובים:

 

1.      יש לפנות לבנק בו מנוהל חשבטנכם לקבלת קוד מוסד.

         קוד מוסד הינו קוד המופיע בכתבי הרשאה ומהווה שלכם כגוף גובה בכל הבנקים.

2.      יש לפנות למס"ב לקבלת טופס ראשוני.

3.      קבלת תוכנת תקשורת ומסמכי הצטרפות ממס"ב באמצעות הדואר.

4.      - התקנת התוכנה והגדרת משתמשים מורשים.

         -העברת מסמכי הצטרפות מלאים וחתומים למס"ב באמצעות הפקס.

5.     קבלת אישור מהבנק על ההצטרפות למס"ב


 


גביית חיובים ע"פ הרשאה באמצעות לשכת שרות

אם אין ביכולתכם או ברצונכם להערך לגביית החיובים באופן עצמאי כמתואר לעיל ניתן לחילופין לקבל שרות של הצגת חיובים  ע"פ הרשאה מחברות המתמחות בכך (רשימת לשכות שרות ).

אם החלטתם לבחור בהצגת חיובים באמצעות לשכת שרות עליכם לפנות ישירות ללשכת השרות ואינכם צריכים לפנות למס"ב.

נשמח לצרפכם אלינו,

מרכז סליקה בנקאי  בע"מ

מח' לקוחות חדשים

ט"ל - 03-5111550

פקס - 03-5105141מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849