ביצוע תשלומי משכורות, ספקים וזיכויים אחרים
בעידן התקשוב של היום, בו המחשב ותקשורת הנתונים הפכו לסטנדרט עבור כל ארגון, גם תהליך תשלום משכורות ותשלומים אחרים, כגון תשלום לספקים קופות גמל וקרנות השתלמות, מבוצע בתקשורת אלינו, כאשר הנתונים מאובטחים באמצעי חתימה אלקטרונית.
 
היתרונות בביצוע זיכויים באמצעות מס"ב
 • זיכוי העובדים/המוטבים יתבצע בו זמנית בכל סניפי הבנקים בארץ.
 • אין צורך בהכנת רשימות נייר ומסירתן לבנק ו/או הדפסת שקים והחתמתם ע"י מורשי החתימה בארגון.
 • נמנעות טעויות הקלדה הגורמות לכך שעובדים/מוטבים לא יזוכו בזמן.
 • ניתן להעביר קבצים ליום ערך עתידי.
 • חסכון בעלויות מול העברות בנקאיות/שקים.
 • בטיחות ואמינות: 
  החתימה האלקטרונית מבטיחה את אוטנטיות(מקוריות) נותן הוראת הביצוע ומבטיחה כי לאחר ביצוע החתימה לא ניתן יהיה לשנות נתונים רגישים בקובץ (סכומים ומספרי חשבונות ברשומות הקובץ,הסכום הכולל של הקובץ ויום הערך לפיו יבוצע הקובץ) . 
 • נוחיות ויעילות:
  קליטת ההוראה במס"ב ואימות החתימה האלקטרונית מתבצעים ע"י המערכת  הממוחשבת של מס"ב ללא התערבות יד אדם  והאישור מתקבל בזמן אמת.

 

מידע להצטרפות

 מרכז עזריאלי, בניין A, קומה 1 הרוקמים 26, חולון, מיקוד 5885849