חיובים

מס"ב מאפשרת ללקוחותיה שירותי גביית חיובים ע"פ הרשאה באופן ממוכן ומאובטח.

גביית החיובים מתבצעת ע"י שליחת קבצים באמצעות תוכנת מס"ב. לצפייה בתהליך העברת חיובים, לחץ כאן.

השימוש בתוכנה הינו באמצעות סיסמא ייעודית לכל משתמש שיוגדר ע"י הארגון.

איך מצטרפים?

קבלת קוד מוסד מהבנק

קוד המוסד הינו קוד ייחודי לגוף הגובה ומשמש גם לצורך זיהויו בעת חיוב לקוח הקצה. לצורך קבלת קוד מוסד, יש לפנות לבנק בו מנוהל חשבון הגוף הגובה.

גבייה באופן עצמאי

יצירת קובץ חיובים במבנה מס"ב ע"י הגוף הגובה והעברתו למס"ב באמצעות תוכנת מס"ב.
לרשימת ספקי תוכנה המאפשרים יצרת קובץ במבנה מס"ב , לחץ כאן.
למילוי טופס הצטרפות, לחץ כאן.

או
גבייה באמצעות לשכת שירות

העברת קבצי החיובים תתבצע ע"י לשכות שירות למס"ב. להצטרפות, יש לפנות ישירות ללשכת שירות (אין צורך לפנות למס"ב). לרשימת לשכות השירות,
לחץ כאן.

מהם הרכיבים הנדרשים להתחברות?

למעוניינים בגביית חיובים ע"פ הרשאה באופן עצמאי (ולא באמצעות לשכת שירות), יש להיערך בהתאם למפורט בטבלה זו :

באחריות תיאור ברכיב
הארגון מחשב עם גישה לאינטרנט
הארגון מערכת הפעלה של Windows הנתמכת ע"י חברת Microsoft
הארגון דפדפנים אפשריים : Explorer 10 ומעלה, Chrome או Edge
הארגון קובץ חיובים בהתאם למבנה מס"ב*
מס"ב תוכנת מס"ב לשידור קבצי חיובים**

* א. ארגון המעביר את הקובץ ישירות למס"ב, נדרש ליצור קובץ חיובים במבנה מס"ב באמצעות ספק התוכנה של הארגון.

  ב. ארגון המעביר את הקובץ באמצעות לשכת שירות, נדרש לפנות ללשכת השירות לצורך הפקת קובץ חיובים במבנה מס"ב.

** בתום תהליך ההצטרפות, ישלח דוא"ל לכתובת איש הקשר שהוגדרה במס"ב עם קישור להורדת התקנת התוכנה.

מהן העלויות ?

בהתאם לתעריפון מס"ב.