ימים שאינם ימי עסקים
בשנת 2020

יום בחודש יום בשבוע מאפיין
2 במרץ - ו' באדר התש"פ שני בחירות לכנסת ישראל
10 במרץ - י"ד באדר התש"פ שלישי פורים
 9 באפריל - ט"ו בניסן התש"פ חמישי פסח
15 באפריל - כ"א בניסן התש"פ רביעי שביעי של פסח
29 באפריל - ה' באייר התש"פ רביעי יום עצמאות
29 במאי - ו' בסיון התש"פ שישי שבועות
30 ביולי- ט' באב התש"פ חמישי צום תשעה באב
20 בספטמבר - ב' בתשרי התשפ"א ראשון ב' דראש השנה
27 בספטמבר - ט' בתשרי התשפ"א ראשון ערב יום הכיפורים
28 בספטמבר - י' בתשרי התשפ"א שני
יום הכיפורים

 

יובהר, כי בנוסף לימים אלו, כל ימי השבת אינם ימי עסקים. 

 להורדת רשימת ימים שאינם ימי עסקים בשנת 2020, לחץ כאן.

לימים שאינם ימי עסקים בשנת 2021 לחץ כאן.