תהליך העברת קבצי תשלומים

להלן תיאור תהליך העברת תשלומים למס"ב באמצעות אתר התשלומים של מס"ב :

 שלבים בהם מופיע לוגו מס"ב, הינם שלבים שיבוצעו ע"י מס"ב. 

 

 • 1.

  יצירת קובץ במבנה מס"ב ע"י הארגון  או לשכת שירות (ניתן לפנות לספקי
  תוכנה המאפשרים יצרת קובץ במבנה מס"ב)

 • 2.

  טעינת הקובץ לאתר התשלומים של מס"ב *

 • 3.

  בקרת תקינות מבנה קובץ באתר התשלומים

 • 4.

  קביעת יום ערך *

 • 5.

  אישור ביצוע תשלומים באמצעות חתימה אלקטרונית של מורשה חתימה *

 • 6.

  שידור הקובץ וההוראה החתומה למס"ב *

 • 7.

  קבלת אישור הבנק למשיכת סכום הקובץ מחשבון הארגון

 • 8.

  העברת התשלומים לבנקים ביום הערך שנקבע

* פעילות זו תתבצע באתר התשלומים של מס"ב ותתאפשר רק לאחר הגדרת המשתמשים המורשים בארגון לביצוע פעולות רלוונטיות להם והתקנת רכיב ה מיני טוקן לכל משתמש.