מדריך להוספת אתר התשלומים

לסביבת אתרים מהימנים

בעבודה באתר התשלומים של מס"ב שלא אושר בסביבת אתרים מהימנים, לאחר שלב העלאת הקובץ, יוצגו מסכים דומים לאלו -


או -

 

מדריך זה נותן מענה למצב זה ע"י הוספת כתובת אתר התשלומים של מס"ב לסביבת האתרים המהימנים.

 


להלן השלבים להוספת האתר לסביבת אתרים מהימנים :

שלב 1 - כניסה לאתר התשלומים של מס"ב

1.1. לכניסה לאתר התשלומים, יש ללחוץ על "כניסה למנויים" באתר זה, בצד שמאל למעלה.1.2. יש לוודא כי בשורת הכתובת של הדפדפן מופיע הכתובת של אתר התשלומים https://www.masav-online.co.il.

 


שלב 2 - הגדרת אתר התשלומים כאתר מהימן

2.1. בשורת התפריט של הדפדפן יש ללחוץ על "כלים" ובתפריט שנפתח ללחוץ על "אפשרויות אינטרנט".

(במידה ואינך רואה את שורת התפריטים, לחיצה על מקש ALT במקלדת תגרום להופעת שורת התפריטים בדפדפן).

2.2. בחלון "אפשרויות אינטרנט" יש ללחוץ על מחיצת "אבטחה".


2.3. כעת יש ללחוץ על צלמית "אתרים מהימנים".

2.4. ללחוץ על כפתור "אתרים".

2.5. בחלונית "אתרים מהימנים" שנפתחה יש לוודא שהכתובת המופיעה היא כתובת אתר התשלומים -
        https://www.masav-online.co.il וללחוץ על כפתור ההוספה.

2.6. כתובת האתר תופיע באזור ה"אתרים" התחתון.

 

2.7. לסיום יש ללחוץ על "סגור" ואישור בחלונית אפשרויות אינטרנט

 


שלב 3 - התחלת עבודה

3.1. יש לסגור את הדפדפן להפעילו מחדש.

3.2. לכניסה לאתר התשלומים, יש ללחוץ על "כניסה למנויים" באתר זה, בצד שמאל למעלה.

 

חזרה לרשימת המדריכים